Shop

Ós banyant-se

Quan fa calor, el millor és un bon bany. I si alguna cosa té clar el Sr. Ós, és que en l’aigua de la piscina s’està molt agustito. Així que, agafa impuls i …….. “a l’aigua falta gent!!!”.