Shop

Abraham Maslow

Als nens no fa falta ensenyar-los a ser curiosos.
– Abraham Maslow –
Publicat a Instagram el 2018.