Avís Legal General

1. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Marta Comas Illustration amb domicili social en Aribau, 63, 08011 Barcelona C.I.F.: 47887654K, corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Marta Comas Illustration. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços

En Marta Comas no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina www.martacomas.com .

3. Intercanvi o difusió de informació.

Marta Comas declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts al fet que s'accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

4. Actualització i modificació de la pàgina web.

Marta Comas es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web site, i la configuració o presentació del mateix, a qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

En Marta Comas no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de Marta Comas. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

6. Tractament de dades del usuari.

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Marta Comas, informa als seus clients que quants dades personals li facilitin seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Marta Comas, La finalitat d'aquest fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients. Marta Comas garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de Marta Comas podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: info@martacomas.com

7. Legislació i jurisdicció aplicables.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament..