Avís legal

Avís legal

Objecte i generalitats

Les presents Condicions d’Ús (en endavant, les “Condicions”), juntament amb altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen per objecte el lloc web www.martacomas.com (des d’ara lloc web), així com les condicions de compra de productes a través del mateix.

 

El lloc web és titularitat de Marta Comas Illustration amb N.I.F. 47887654K, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i amb domicili a Barcelona, ​​d’ara endavant Marta Comas Illustration.

 

L’ús dels serveis del lloc web, així com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l’acceptació del Client o Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions. El registre en el Lloc Web i l’ús dels serveis comporta que les seves dades com Usuari passaran a formar part dels fitxers de Marta Comas Illustration.

 

Marta Comas Illustration proporciona informació sobre els seus productes, i ofereix la possibilitat d’adquirir-los a través del Lloc Web. Les persones que vulguin adquirir productes hauran de completar el respectiu formulari de registre previ al procés de compra i seguir els passos que la Marta Comas Illustration li anirà indicant a través del lloc web.

 

Les presents Condicions juntament amb la Política de Privadesa i l’Avís Legal del lloc web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del lloc web i a la compra dels productes a través del mateix i substitueixen qualsevol altra condició. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi al Lloc Web, es registri i realitzi la compra de productes a través del lloc web accepta sotmetre i queda vinculat per aquestes Condicions generals, la Política de Privacitat i Avís Legal tal com es trobin redactades en el moment en que s’accedeixi al lloc web.

 

Tot Usuari que es registri al Lloc Web ha de tenir, almenys, divuit (18) anys.

 

 

Modificació de les condicions

Marta Comas Illustration es reserva el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. L’usuari estarà subjecte a les Polítiques i Condicions vigents en el moment en què accedeixi al Lloc Web.

 

 

Reclamacions

L’usuari pot fer arribar les seves reclamacions a [email protected] També pot escriure els seus comentaris i suggeriments a [email protected]

 

 

Ús del lloc web

L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina només per realitzar compres o fer consultes.

 

 

Responsabilitat

Marta Comas Illustration no es fa responsable dels retards en els lliuraments de les comandes, o la impossibilitat de realitzar-los quan la causa es degui a esdeveniment de força major, i per això, fora del seu control, entenent, entre altres causes de força major les vagues, accidents, errors en la direcció per part de l’usuari, i desastres naturals.

 

 

Protecció de dades

En accedir al lloc web, l’usuari pot autoritzar a la Marta Comas Illustration a utilitzar la seva informació personal. Tota la informació proporcionada és confidencial. Marta Comas Illustration processarà aquestes dades d’acord amb el que disposa la LOPD i altres lleis aplicables i garantint que la informació es recopila seguint totes les mesures de seguretat necessàries. L’usuari pot accedir a aquestes dades, rectificar-les, oposar-se al tractament o cancel·lar-escrivint a [email protected]

 

 

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol, sent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tots els usuaris del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. En el cas que els usuaris del lloc web efectuïn compres i tinguin la condició de consumidors finals, la competència judicial correspondrà als jutges i tribunals del domicili de l’usuari.

 

 

Propietat intel·lectual del web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Marta Comas Illustration amb domicili social a Aribau, 63, 08011 Barcelona CIF: 47887654K, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’ explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Marta Comas Illustration. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

 

 

Contingut del web i enllaços.

En Marta Comas no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.martacomas.com

 

 

Intercanvi o difusió d’informació.

Marta Comas declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

 

 

Actualització i modificació de la pàgina web.

Marta Comas es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

 

 

Indicacions sobre aspectes tècnics.

En Marta Comas no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Marta Comas. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

 

Actualitzat a novembre 2018.